NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel.

Eén op de 30 mensen heeft te maken met een vorm van hersenletsel en het komt voor bij alle leeftijden. Hersenletsel kan ontstaan door verschillende oorzaken b.v. val op het hoofd tijdens het sporten, een klap op het hoofd, een verkeersongeluk, hersenbloeding, hersenschudding, infecties. Hierbij kunnen zichtbare- als onzichtbare schedelletsel ontstaan.

NAH leidt tot een veranderd leven. Er is een tijd van voor en een tijd van na het hersenletsel. Het is vaak confronterend over wat de aandoening allemaal anders maakt. Er zijn veel onzichtbare beperkingen en de communicatie met andere mensen kost veel energie.

De gevolgen van NAH kunnen blijvend zijn of een langere tijd van (gedeeltelijk-)herstel vragen. Er kunnen verschillende gevolgen zijn op lichamelijk gebied, geheugen, concentratie, maken van plannen, energie balans, karakterverandering of emotioneel. Participatie is ingewikkeld met eenzaamheid tot gevolg en het niet begrepen worden. Voor iemand met NAH en zijn naasten zijn de gevolgen van grote invloed.

Meer info is te vinden op de volgende sites:

www.hersenletsel.nl
www.hersenstichting.nl
www.hersenschudding.nl
www.hersenletsel-uitleg.nl

Dementie op jonge leeftijd

Ongeveer 12.000 mensen hebben in Nederland een vorm van dementie voor hun 65ste levensjaar. Het is vaak een lange weg voordat de diagnose gesteld wordt. Gedragsveranderingen die moeilijk te begrijpen zijn door de persoon zelf en de (werk-) omgeving zijn er voordat de geheugen problemen komen.

Jonge mensen met dementie staan vaak volop in het leven als partner, (groot-) ouder en als werknemer/werkgever. De gevolgen van dementie zijn groot en levert vaak veel spanning en onbegrip op binnen deze verschillende rollen voor degene zelf en zijn naasten. Steun binnen de verschillende rollen, bezigheden en verantwoordelijkheden is vaak nodig. Lichamelijk voelt iemand met dementie op jonge leeftijd zich meestal fit, maar zit ondertussen in een proces van verlies op de andere gebieden, zoals autorijden, geldzaken, werken en het runnen van een huishouden.

Zorg en ondersteuning op maat is nodig.

Meer info is te vinden op de volgende sites:

www.dementie.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.dementienetwerknederland

TOP