Info en contact

Wij bieden zorg op maandag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Een mail sturen kan ook naar info@puurdrents.nl

PUUR Drents is gevestigd op Nijlande 10, 9452 VB te Nijlande (tussen Assen en Rolde)

Motivatie

Wij worden er blij van als mensen die zorg van ons ontvangen, het gevoel hebben dat ze erbij horen, mens zijn, in plaats van een persoon met een zorgvraag.  Blijven deelnemen aan de samenleving is daarbij van belang.  Dit doen we door samen te werken, waarbij ieder zijn eigen plek inneemt in een omgeving met steunende begeleiding en activiteiten. We zullen waar mogelijk de eigen regie ondersteunen, prikkels doseren en nieuwe ervaringen laten opdoen. Dit met het gevolg dat secundaire problemen (bijvoorbeeld sociaal isolement, depressie) verminderd of voorkomen kunnen worden. Hierbij is steeds expliciete aandacht voor het sociaal netwerk.

Sebraine Meijerink

Wordt er blij van als de energie van mensen weer gaat stromen. Door samen in een ondernemende en sfeervolle omgeving vaardigheden te behouden en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een ieder zijn eigen mogelijkheden te benutten, zorgen we er samen ervoor dat de relatie met de maatschappij blijft bestaan.

Ervaringen:

  • 6 jaar tuin- en methodieklessen gegeven aan de Hogeschool van Utrecht.
  • 18 jaar leidinggevende geweest van een Zorgboerderij met wonen en werken binnen Hoeve Boschoord.
  • 20 jaar eigen trainingsbureau voor het opstarten van zorgboerderijen. Training Leren & Participeren geven, waardoor er met een Portfolio gewerkt kan worden met cliënten. www.zorgboerderijen.nl
  • 14 jaar de organisatie van het evenement Paard & Erfgoed.

Kristo van Achterberg

Samen klussen doen, waarbij de ander centraal staat. Onvoorwaardelijk. Samen bouwen we een vertrouwensrelatie op waarbij de ander zich gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn. Kijken naar mogelijkheden en niet alleen naar de onmogelijkheden

Ervaringen:

  • 20 jaar woon-en werkbegeleider van een Zorgboerderij met wonen en werken binnen Hoeve Boschoord (Trajectum) Werken met het sociaal competentie model.
  • 1 jaar Woon- en werkbegeleider MVG cliënten binnen De Zijlen waar gewerkt wordt volgens Triple C
  • 7 jaar werkbegeleider dagcentrum bij Talant.
  • 14 jaar de organisatie van het evenement Paard & Erfgoed. www.paardenerfgoed.nl
TOP